آموزش بررسی سیستم های قدرت ۲

درس بررسی سیستم‌های قدرت ۲ یکی از مهم‌ترین درس‌های دوران کارشناسی به خصوص برای دانشجویان گرایش برق-قدرت است. به‌طور کلی این درس به همراه بررسی سیستم‌های قدرت ۱، مفاهیم ابتدایی پایداری شبکه برق را در بر می‌گیرند. مطالب و سرفصل‌های این درس، بسیار کاربردی بوده و دانشجوی قدرت می‌بایست مفاهیم را به خوبی یاد گرفته؛ چراکه در حوزه‌های مختلف مرتبط صنعتی و دانشگاهی نیاز به مهارت در مطالب گفته شده، امری حیاتی قلمداد می‌شود. همان‌طور که ذکر شد، پایداری در قبال اعمال اغتشاش، بحث اصلی درس بررسی سیتم‌های قدرت ۲ است. بیان اغتشاش‌های مهم و اساسی شبکه‌های قدرت و چگونگی به پایداری رسیدن، در دستور کار می‌باشد. امید است تا دانشجویان با مشاهده این ویدئوهای آمورشی، درکی عمیق از این درس را به‌دست آورده و در حل مسائل مختلف، به تسلط کافی برسند، زیرا رویکرد حل مسئله و انجام تمرینات مفهومی و محاسباتی در فصول مختلف این درس، جزء اهداف اصلی آموزش می‌باشد.

در ذیل توضیحات هر فصل آموزش، موضوعات تحت پوشش آموزش آورده خواهد شد.
فرید فتح‌نیا- دانشجوی دکتری تخصصی برق قدرت دانشگاه فردوسی مشهد

فصل اول: مقدمه و کلیات(۱ جلسه)

در این فصل، دانشجویان مقدمه‌ای جامع از درس بررسی سیستم‌های قدرت ۲ پیدا خواهند کرد. روند تدریس، ارتباط فصل‌های مختلف درس، مفاهیم مقدماتی و پایه‌ای و ارتباط این درس با درس بررسی سیستم‌های قدرت ۱ از جمله مباحث مطرح شده در این فصل است.

 • چرا بررسی سیستم‌های قدرت ۲ ؟
 • ارتباط درس بررسی سیستم‌های قدرت ۱ و ۲
 • چگونگی شکل گرفتن مفهوم پایداری در سیستم‌های قدرت
 • آشنایی با انواع پایداری و راه‌حل‌های مطرح شده در این درس
 • مقدمه‌ای کوتاه از درس کنترل خطی
 • ارتباط این درس با درس کنترل خطی
 • ذکر منابع درس

 

پیش نمایش جلسه اول:

مدت زمان آموزش : ۴۹ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

 


فصل دوم: سیستم‌های پریونیت(۱ جلسه)

در این فصل با سیستم‌های پریونیت مجدداً آشنا خواهیم شد. از آنجاییکه این مبحث بسیار مهم بوده و در حل مسائل درس بررسی قدرت ۲ نیاز مبرم دانشجویان است، به آن پرداخته می‌شود. نکته مهم در این فصل، حل مثال‌های مختلف و توضیح تمام نکات لازم بوده تا تسلط و مهارت در این قسمت، به بالاترین سطح خود برسد.

 • مقدمه
 • کمیت‌های پریونیت
 • ویژگی‌های پریونیت کردن
 • پریونیت در سیستم‌های سه فاز
 • پریونیت در ترانسفورماتورهای قدرت
 • پریونیت در صنعت و افت ولتاژ شبکه‌های برق
 • سیستم‌های پریونیت شده و هدف آن
 • طریقه حل و تحلیل شبکه‌های برق قدرت به روش یکایی و پریونیت شده
 • حل مسائل مختلف جهت تسلط

 

پیش نمایش جلسه دوم:

مدت زمان آموزش: ۱ساعت و  ۱۱دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

 


فصل سوم: کنترل توان راکتیو و ولتاژ(۲ جلسه)

این فصل در رابطه با پایداری ولتاژ بوده و تمامی جزئیات و مطالب اصلی را پوشش می‌دهد. بیان مجدد روابط ولتاژ و توان راکتیو به ‌صورت کامل انجام خواهد شد. دانشجویان می‌توانند بعد از مشاهده ویدئو‌های این قسمت، نحوه کنترل ولتاژ توسط ژنراتورهای سنکرون شبکه قدرت را به صورت جامع و کامل متوجه شوند. توضیح کامل حلقه کنترلی، شرح روابط موجود، بررسی حالت‌های مختلف و تحلیل یک مثال کاربردی از جمله بخش‌های این فصل است.

 • مقدمه
 • بیان مجدد روابط اصلی و مهم توان اکتیو و راکتیو در شبکه قدرت
 • ارتباط ولتاژ و توان راکتیو و اهمیت آن
 • چگونگی عملکرد تحریک ژنراتور در راستای افزایش یا کاهش توان راکتیو
 • روش‌های اصلی کنترل قدرت راکتیو و ولتاژ در شبکه قدرت
 • معرفی سیستم کنترل ولتاژ ژنراتورها و آشنایی کامل با اجزای آن
 • بیان روابط موجود جهت کامل کردن حلقه کنترلی ولتاژ
 • بررسی جامع مسئله پایداری حلقه کنترلی ذکر شده

 

پیش نمایش جلسه سوم:

مدت زمان آموزش: ۵۷ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

 


پیش نمایش جلسه چهارم:

مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

 


فصل چهارم: کنترل توان اکتیو و فرکانس(۳ جلسه، در حال ضبط)

در این فصل، پایداری فرکانسی مورد بحث قرار خواهد گرفت. ارتباط بین توان اکتیو و فرکانس و توضیح تمامی مسائل مرتبط با این موضوعات در دستور کار خواهد بود. شرح کامل سیستم کنترل فرکانس ژنراتورها و بیان روابط موجود در راستای اینکه چگونه از اغتشاش به پایداری در این قسمت رسیده می‌شود، جزء برنامه‌های اصلی است و امید است که با توجه دانشجویان مطالب به نحوی گفته شود تا فهم کامل صورت گیرد و مفاهیم ریشه‌ای آموزش داده شود. تمامی انواع مختلف مسائل حتماً مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا تسلط بر روی نحوه پاسخ به سوال‌های گوناگون ایجاد شود.

 • مقدمه
 • رابطه تغییرات زاویه قدرت و تغییر فرکانس در ژنراتور سنکرون
 • معرفی کامل سیستم کنترل بار-فرکانس ژنراتور سنکرون
 • پاسخ سیستم کنترل بار-فرکانس
 • آشنایی با مناطق کنترل
 • بیان و آشنایی با سیستم قدرت تک منطقه‌ای، دو منطقه‌ای و چند منطقه‌ای
 • حل مسائل مختلف جهت تسلط و آشنایی با مهم‌ترین سوال‌های این فصل

پیش نمایش جلسه پنجم:

مدت زمان آموزش: ۱ساعت و۱۱ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

پیش نمایش جلسه ششم:

مدت زمان آموزش: ۵۹ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

پیش نمایش جلسه هفتم:

مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

 


پیش نمایش جلسه هشتم:

مدت زمان آموزش: ۵۲ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

پیش نمایش جلسه نهم:

مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

پیش نمایش جلسه دهم:

مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۹ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

پیش نمایش جلسه یازدهم:

مدت زمان آموزش: ۵۸ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

 

 

۲ comments

 1. سلام
  من مدتی قبل از شما اموزش بررسی سیستم ۲ رو خرید کردم فقط یک قسمت اول رو دانلود کردم و با توجه به فرصت داده شده بقیه رو در فرصت مناسب میخواستم دانلود کنم اما لینک دانلود رو ظاهرا پاک کردم و ندارم برای دانلود بقیه قسمتهای اموزش چه باید بکنم ممنون

  1. سلام وقت بخیر لطفا با پشتیبانی انلاین سایت یا ادمین های تلگرام ابردانش مشکل خود را مطرح کنید .تا در اسرع وقت رسیدگی شود .موفق باشید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *