آموزش مقدماتی نرم افزار آباکوس (ABAQUS)

آموزش مقدماتی نرم افزار آباکوس (ABAQUS)

این چهار جلسه شامل آموزش مقدماتی نرم افزار ABAQUS می باشد. در این جلسات سعی شده است که با مفاهیم اولیه نرم افزار و تمامی ماژول های این نرم افزار به صورت مقدماتی آشنا بشوید تا آنجا که در پایان جلسه چهارم به طور کامل بر نرم افزار و قسمت های اصلی آن تسلط داشته باشید.


جلسه اول:

شامل مفاهیم اولیه نرم افزار؛ اساس کار نرم افزار و معرفی محیط نرم افزار و ماژول Part


جلسه دوم:

شامل معرفی ماژول های Part-Property-Assembly


جلسه سوم:

شامل معرفی ماژول های Step-Interaction-Load


جلسه چهارم:

شامل معرفی ماژول های Mesh-Job-Visualization


۱۸۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر