آموزش نرم افزار HFSS

نرم افزار HFSS  یک نرم افزار از شرکت ANSYS است .تا سال های پیش این نرم افزار به صورت مستقل ارائه می شد. اما سال ۲۰۱۷ به بعد این نرم افزار به صورت پک کامل که مجموعه ای از چندین نرم افزار است ارائه شد. این مجموعه شامل آموزش مقدماتی نرم افزار HFSS  است.

جلسه اول

آموزش بخش کلی و معرفی قسمت های مختلف نرم افزار

پیش نمایش جلسه اول:

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

جلسه دوم

آشنایی با اولین خط انتقال(موج بر) و…

پیش نمایش جلسه دوم:

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید