اعضای هیات علمی

سید حمزه موسی پور

دانشجوی دکتری برق - کنترل دانشگاه اصفهان

 

 

photo_2016-12-18_22-57-01

زمینه های کاری

کنترل غیرخطی

مد لغزشی

گام به عقب

تاخیر در ورودی سیستم های غیرخطی

رویتگر اغتشاش

هدایت موشک

فیلتر کالمن

علی جوادی

دانشجوی دکتری برق-کنترل دانشگاه علم و صنعت

 

 

photo_2016-12-21_20-46-01

دروس ارائه شده در سایت

 1. آموزش حل نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI) با متلب – ۱۱ جلسه
 2. کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)- 6 جلسه
 3. کنترل مقاوم H∞ سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)- 4 جلسه
 4. کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)- 2 جلسه
  1. کنترل فیدبک خروجی سیستمهای خطی از طریق رویتگر (تخمین‌گر) با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)- 5 جلسه
  2. کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی پارامتری با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)- 4 جلسه
  3. کنترل مقاوم H∞ فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)- 4 جلسه
  4. کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI) – ۴ جلسه
  5. مدلسازی و پیاده‌سازی ارتعاشات جاده برای سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو – ۴ جلسه
  6. حل تمرینات برگزیده کتاب جبر خطی و معادلات دیفرانسیل (بیکر)
  7. حل تمرینات منتخب سیستمهای ناوبری
  8. حل تمرینات منتخب سیستمهای کنترل غیرخطی
  حل تمرین سیستمهای کنترل دیجیتال اوگاتا

زمینه های کاری

کنترل سیستمهای تاخیردار

کنترل سیستمهای تصادفی

کنترل مقاوم

کاربرد نامساوی‌های ماتریسی خطی در کنترل

تخمینگرهای بهینه حالت (فیلتر کالمن)

کنترل فعال سیستم تعلیق خودرو

ناوبری