دکتر فرجی

مونا فرجی

رشته: برق کنترل

مقطع:  دکتری

دانشگاه: علم و صنعت

 

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت: ۲۳

تعداد مجموعه فیلم های آموزشی: ۳

تعداد حل تمرین ها: ۰

تعداد آموزش نرم افزار: ۰

تعداد مقالات شبیه سازی شده: ۰

دروس و موضوعات ارائه شده

۱ – ارزیابی قابلیت اطمینان

۲ – آموزش زنجیره و فرآیند تصادفی مارکوف

۳ – آموزش سیستم های سوئیچینگ (کلیدزن)