مصطفی اسداللهی

16052011053

مصطفی اسداللهی

رشته: برق کنترل

مقطع: دانشجوی دکتری

دانشگاه: تبریز

 

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت:

تعداد مجموعه های های آموزشی:۶

تعداد حل تمرین ها:

تعداد آموزش نرم افزار:

تعداد مقالات شبیه سازی شده:

دروس و موضوعات ارائه شده

۱- مدارهای الکتریکی ۱ و ۲
۲- کنترل خطی
۳- معادلات دیفرانسیل
۴- سیگنال و سیستم 
۵- کنترل مدرن 
۶- ریاضیات مهندسی