جبرخطی در کنترل

جبرخطی یکی از دروس پرکاربرد در مهندسی برق می باشد. بسیاری از مفاهیم جبرخطی در پردازش سیگنال کاربرد دارد. در این مجموعه مفاهیم پایه و پرکاربرد جبرخطی در مهندسی برق به ویژه کنترل بررسی خواهد شد. در همه مباحث ارائه شده به دستورهای متلب هم اشاره شده و مثالهایی از متلب شرح داده می شود. این مجموعه با همکاری تیم پژوهشی سیم رف و ابردانش در حال تکمیل شدن است….

منابع اصلی، کتاب جبرخطی دکتر صدیق زاده، جبرخطی دکتر درفشی و جبر خطی دکتر بیژن زاده.

مدرس ۱: دکتر اردشیر محمدزاده

@intelligentcontrolref

intelligent.controlref@gmail.com


جلسه اول:

موضوع: مروری بر مفاهم اولیه و تعاریف

محتوا: فایل آموزشی، پی دی اف فایل و لایسنس.

حجم:۵۹MB


جلسه دوم:

موضوع: نرم ماترسها، تعریف و بررسی ماتریسهای متقارن، هرمیتی، شبه متقارن، شبه هرمیتی، یکین، نرمال و متعامد. بررسی علامت ماتریسها، شرایط ماتریسهای معین مثبت، معین منفی، نیمه معین مثبت و نیمه معین منفی.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۵۹MB


جلسه سوم:

موضوع: دستگاه معادلات جبری، روش حذفی گوسی، روش گوس جردن، ماریسهای مقدماتی، عدد حالت ماتریس، دستگاه  معادلات سازگار-ناسازگار، فرم سطری پلکانی کاهشی

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۸۴MB


جلسه چهارم:

موضوع: تجزیه ماتریس به فرم پایین مثلی-بالا مثلثی- تجزیه چالسکی ماتریسها، جذر ماتریسها، روش ماتریسهای بلوکی، ماتریسهای مقدماتی.

محتوا:فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۴۹MB


جلسه پنجم:

موضوع: تعریف میدان و فضای برداری، زیرفضای برداری، مفهوم اسپن، پایه های یک فضای برداری، استقلال و وابستگی خطی بردارها.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۱۰۵MB


جلسه ششم:

موضوع: رتبه ماتریسها، فضای گستره، فضای پوچی، فضای پوچی چپ، فضای سطرها،

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۱۱۷MB


جلسه هفتم:

موضوع: تعامد بردار بر بردار، تصویر بردار بر یک زیر فضا، تعامدسازی گرام اشمیت.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۸۷MB


جلسه هشتم:

موضوع: مسئله حدقل مربعات با استفاده از تصاویر متعامد. پایه های متعامد یکه. پایه های متعامد یکه با استفاده از تصاویر متعامد.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۷۶MB


جلسه نهم:

موضوع: بردارهای ویژه و مقادیر ویژه، قطری سازی ماتریس های مربعی.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۷۵MB


جلسه دهم:

موضوع: توابع ماتریسی، ماتریس انتقال حالت، پاسخ زمانی سیستم های خطی در حوزه فضای حالت با روشهای مختلف.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۷۰MB


جلسه یازدهم:

موضوع: مقادیر منفرد و کاربردهای آن در تعیین رتبه ماتریس و نرم ۲، تجزیه SVD و کاربردهای آن در تقریب رتبه پایین ماتریسها، بدست آوردن پایه های فضای گستره، پوچی، فضای سطرها و فضای پوچی چپ و کاربرد آن در حل مسئله حداقل مربعات.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۵۵MB


برای دانلود کلیک کنید

 

 

۲ comments

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *