شبیه سازی مقاله ژورنال Neurocomputing سال ۲۰۱۶

 Neural network-based adaptive tracking control of mobile robots in the presence of wheel slip and external disturbance force

این مقاله به طور کامل شبیه سازی شده است. تنها remark 3 که یک رویتگر پیشنهاد شده، شبیه سازی نشده است. 

۴۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر