fracture

مکانیک شکست (Fracture Mechanics)

جلسه اول

شامل مباحث

مفاهیم مکانیک شکست اهمیت ترک و رشد آن

انواع مودهای شکست

قطعات استاندارد شکست

تنشهای اطراف نوک ترک

پیش نمایش جلسه اول

 

جلسه دوم

شامل مباحث
تحلیل نواحی تنش و کرنش اطراف نوک ترک
بدست آوردن ضرایب شدت تنش نوک ترک
روش های تحلیلی محاسبه ضرایب شدت تنش نوک ترک
روش های آزمایشگاهی محاسبه ضرایب شدت تنش نوک ترک

 

پین نمایش جلسه دوم

 

جلسه سوم

شامل مباحث
نکات اساسی و مفاهیم کامل در مورد روش های المان محدود محاسبه ضرایب شدت تنش نوک ترک
مفاهیم J انتگرال
المان های اطراف نوک ترک

پیش نمایش جلسه سوم

 

جلسه چهارم

شامل مباحث
تقسیم بندی مواد و بارگذاری از لحاظ گسترش ترک
مواد ترد و نرم در شکست و مکانیزم رشد ترک در آنها
شکست مواد ترد در حالت مود I و روابط مربوطه

پیش نمایش جلسه چهارم

 

جلسه پنجم

شامل مباحث
رشد ترک در مواد شبه ترد (SSY) و روابط کامل مربوط به نواحی پلاستیک در آنها
معرفی استانداردهای محاسبه چقرمگی شکست و قطعات استاندارد

پیش نمایش جلسه پنجم

 

جلسه ششم

شامل مباحث
بررسی معیارهای رشد ترک (MTS, SED, G)
مفاهیم رشد ترک خستگی

پیش نمایش جلسه ششم

 

خرید

توجه توجه!!: در صورتیکه مایل به پرداخت از طریق کارت می باشید هزینه را به شماره کارت زیر (بنام موسی پور) واریز فرموده و سپس اطلاعات زیر رو به شماره زیر پیامک کنید. بعد از پرداخت و پیامک نمودن اطلاعات زیر لینک دانلود رو به ایمیلتون می فرستیم.

شماره پرداخت

محصول و جلسات خریداری شده

ایمیل

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۹۱۱۳۵۳

شماره موبایل: ۰۹۱۶۲۹۶۳۸۷۰

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *