uncertain_output_feedback_site

کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

عملکرد بسیاری از سیستمهای کاربردی تحت تاثیر نامعینی پارامترهای سیستم

madar13

آموزش مدارهای الکتریکی

حتما آموزش های زیادی در زمینه آموزش مدارهای الکتریکی توی اینترنت دیدین. تفاوت این آموزش با بقیه آموزش ها اینه که اولا من رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد برق-کنترل (وهمچنین رتبه یک کنکور دکتری کنترل) هستم و

output_feedback_site

کنترل فیدبک خروجی سیستمهای خطی از طریق رویتگر (تخمین‌گر) با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

همونطور که میدونید در سیستمهایی که با کنترل کننده فیدبک

1 2