ادامه مطلب
7 دسامبر 2018

مقدمه ای بر روش های المان محدود (Finite Element Method)

در این مبحث سعی شده است مفاهیم کلی و اولیه روش المان محدود در قالب ۶ جلسه برای شما پژوهشگران نمایش داده […]