Control Engineering Refrence
آخرین دیدگاه‌ها
موزیک بی کلام
آمار بازدید

جزوه مد لغزشی

جزوه مود لغزشی

مد لغزشی یکی از روش های کنترلی مقاوم می باشد. این کنترل کننده در برابر اغتشاشات و تغییر پارامتر ها و همچنین نویزهای مزاحم کاملا مقاوم می باشد. دلیل کارایی بالای این روش سادگی طراحی و پیاده سازی آن در عمل می باشد. این روش به طور گسترده در سیستم های گونانون غیر خطی مورد استفاده قرار می گیرید.

ادامه‌ی خواندن

© 2011, Linda M. Johnson. All Rights Reserved.