آموزش cfd در ۱۴ جلسه – جلسه ششم – روش ضمنی

جلسه چهارم

بخش اول

در این جلسه فرم تفاضل محدود به روش ضمنی معرفی می شود.

روش ضمنی منجر به یک دستگاه معادلات می شود

دستگاه معادلات به روش ماتریس مکعوس توسط اکسل حل می شود

عملیات ماتریسی در اکسل معرفی می شوند

مسئله جلسه قبل با شرایط مرزی متفاوت معرفی می شود

بر اساس شرایط مرزی جدید مشخصه دمایی و دمای بی بعد جدید تعیین می شود

مسئله با روش ضمنی حل شده و داده ها به حالت واقعی انتقال می یابند

آموزش دینامیک سیالات محاسباتی در ۱۴ جلسه

در ادامه آموزش دینامیک سیالات محاسباتی، جلسه چهارم نیز ارائه شده است. این جلسه از یک بخش ۸۷ دقیقه ای تشکیل شده است. در این دوره ۱۴ جلسه ای تاکید بر مبانی ریاضیاتی، کدنویسی و پردازش داده ها است.

کلمات کلیدی

روش تفاضل محدود – Finite difference method

  • معادله گرما گذرا
  • حل به روش ضمنی
  • شرط مرزی شار حرارتی
  • مشخصه دمایی
  • پردازش با اکسل

دانلود - download

خرید

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *