mokaberat1

مخابرات ۱ | شبیه سازی و فیلم آموزشی مخابرات ۱

این مجموعه آموزشی با هدف پرداختن جامع به مبحث درسی مخابرات۱ ، تهیه و تنظیم شده است که این درس از دروس پایه رشته برق در کلیه گرایش ها تلقی می گردد. این مجموعه، با ارائه مقدمه ای بر اجزای تشکیل دهنده ی سیستم های مخابراتی و ویژگی های کلی سیگنال های مورد مخابره آغاز گشته و تا بررسی و تحلیل تمامی مدولاسیون های پیوسته ( اعم از خطی یا غیرخطی) و تشریح کامل دیاگرام فرستنده و گیرنده آنها کار خود را ادامه داده و نهایتا با معرفی مفهوم نویز در سیستم های مخابراتی، به بررسی آثار نویز در سیستم ها و تحلیل و مقایسه مدولاسیون های مختلف در شرایط نویز آلود می پردازد.

پیش نیاز ها : دروس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها، آمار و احتمالات مهندسی

مراجع : کتاب سیستم های مخابراتی از کارلسون، کتاب سیستم های مخابراتی Haykin ، کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی از پروکیس

خاطرنشان می شود این پست کلیه مباحث سری اول مخابرات۱ (شامل تشریح تمامی مدولاسیون ها و فرستنده و گیرنده آنها را در بردارد). سری دوم مخابرات۱ که اثر نویز را در کلیه مدولاسیون ها را بررسی می کند به زودی در قالب پستی مجزا ارائه می گردد.

توجه توجه !! حل تعداد زیادی از تمرینات مخابرات ۱ که همگی با تکیه بر مباحث ارائه شده در این دوره قابل حل است، به صورت جداگانه در قالب پستی جدید طی چند روز آتی ارائه می گردد

جلسه اول :

این جلسه  اشاراتی  مقدماتی به مقوله سیستم های مخابراتی خواهد داشت و در آن مفاهیم پایه مطرح گشته و روابط ریاضی و اصلاحات پرکاربرد که در خلال دوره بدان برمیخوریم ، بیان می شود.

رئوس مطالبی که در این جلسه ارایه می شود عبارتست از:

 • دیاگرام کلی سیستم های مخابراتی و اجزا تشکیل دهنده آن
 • اشاره ای بر عوامل مخرب کانال اعم از نویز و اعوجاج و تداخل
 • بیان برخی از ویژگی های سیگنال پیام (پیوستگی در زمان ودامنه – نوع توان یا انرژی- باندپایه یا میانی)
 • یافتن سیگنال باند پایه معادل یک سیگنال باند میانی (به تفضیل)
 • ارائه مثال در حوزه رابطه بین سیگنال باند میانی و باندپایه معادل آن

مدت زمان آموزش : ۵۳ دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۶۹ مگابایت

پیش نمایش جلسه اول : 


جلسه دوم :

در این جلسه مفهوم مدولاسیون به زبانی بسیار ساده و ملموس بیان شده و چندی از مزایای مدولاسیون بر شمرده می شود و مدولاسیون های خطی و غیرخطی پیوسته معرفی خواهند شد. در ادامه تشریح کامل مدولاسیون دامنه AM ارائه می شود و شرط کارکرد صحیح مدولاسیون AM بررسی خواهد شد. در ضمن طیف فرکانسی مدولاسیون AM و بهره توان آن نیز محاسبه خواهد شد. لذا رئوس مطالبی که در این جلسه خواهید دید عبارتند از :

 •  مفهوم مدولاسیون (تعبیرساده)
 • بیان شش مزیت مدولاسیون
 • معرفی مدولاسیون های زمان پیوسته (خطی و غیرخطی)
 • تشریح مدولاسیون AM
 • شرط کارکرد صحیح مدولاسیون AM و اندیس مدولاسیون
 • بهره توان و بهره پهنای باند مدولاسیون AM

مدت زمان آموزش : ۴۵ دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۶۵ مگابایت

پیش نمایش جلسه دوم :


جلسه سوم :

در این جلسه مبحث مدولاسیون AM را ادامه خواهیم داد و به پیاده سازی مدولاتور و دمدولاتور آن و نیز بیان برتری ها و کاستی های آن اشاره خواهیم کرد.سپس به تشریح کامل مدولاسیون دو باندجانبی ( DSB ) پرداخته و فرستنده و گیرنده آنرا به طور کامل بررسی می کنیم .لذا رئوس مطالبی که در این جلسه خواهید دید عبارتند از :

 •  پیاده سازی مدولاسیونAM (مدولاتور غیرخطی AM)
 • آشکارسازی AM (دمدولاسیون AM)
 • معرفی و تشریح آشکارساز پوش
 • بیان شرط کارکرد صحیح اشکارساز پوش
 • معرفی آشکارساز همزمان (همدوس)
 • معرفی مدولاسیون دوباندجانبی بدون حامل (DSB-SC)
 • پیاده سازی مدولاتور DSB (مدولاتور متعادل)
 • پیاده سازی دمدولاتور DSB (گیرنده کاستاس)
 • مزایا و معایب مدولاسیون AM و DSB

مدت زمان آموزش : ۴۵ دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۷۲ مگابایت

پیش نمایش جلسه سوم :


جلسه چهارم :

در این جلسه در راستای رفع کاستی هایی که برای مدولاسیون های AM و DSB عنوان شد؛ دو مدولاسیون SSB و VSB به طور کامل معرفی و تشریح می گردد و نهایتا مقایسه ای مابین تمامی مدولاسیون های خطی صورت می پذیرد. رئوس مطالبی که در این جلسه خواهید دید عبارتست از:

 •  معرفی مدولاسیون تک باند جانبی (SSB)
  • پیاده سازی فرستنده (مدولاتور) SSB
  • نمایش سیگنال تک باندجانبی فوقانی USSB (و یا تک باندجانبی تحتانی LSSB) در حوزه زمان
  • پیاده سازی دمدولاتور (گیرنده)SSB
  • بیان عیب های مدولاسیون SSB
  • معرفی مدولاسیون VSB
  • نمایش ریاضی سیگنال VSB در حوزه زمان
  • معرفی مدولاتور و دمدولاتور VSB
  • بیان شرط آشکارسازی صحیح مدولاسیون VSB
  • مقایسه مدولاسیون های خطی

مدت زمان آموزش : ۴۵ دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۷۰ مگابایت

پیش نمایش جلسه چهارم :


جلسه پنجم :

در این جلسه مبحث مدولاسیون غیرخطی آغاز می گردد.مدولاسیون های نمایی FM و PM ، معرفی گشته و نهایتا پهنای باند مدولاسیون های نمایی محاسبه می گردد. رئوس مطالبی که در این جلسه خواهید دید عبارتست از:

 •  معرفی و مقایسه مدولاسیون های FM و PM
 • ارتباط بین مدولاتورهای FM وPM
 • بدست آوردن پهنای باند مدولاسیون های نمایی
 • پهنای باند مدولاسیون FMباندباریک (NBFM)
 • پیاده سازی مدولاسیون NBFM
 • یافتن پهنای باند موثر مدولاسیون های نمایی با بهره گیری از بسط بسل

مدت زمان آموزش : ۵۰دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۷۰ مگابایت

پیش نمایش جلسه پنجم :


جلسه ششم :

در این جلسه با نگاهی دقیق تر به طیف فرکانسی مدولاسیون نمایی پرداخته و پهنای باند موثر انرا بدست می آوریم و نهایتا از مزیت مصونیت مدولاسیون نمایی در برابر عملیات غیرخطی می گوییم. رئوس مطالب این جلسه عبارتست از:

 •  یافتن طیف فرکانسی مدولاسیون FM تک تن
 • محاسبه پهنای باند مدولاسیون نمایی
 • پهنای باند کارلسون
 • بیان مثالی از طیف فرکانسی مدولاسیون نمایی
 • تشریح مصونیت مدولاسیون نمایی در برابر عملیات غیرخطی

مدت زمان آموزش : ۵۰دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۷۰ مگابایت

پیش نمایش جلسه ششم :


جلسه هفتم :

این جلسه به تفضیل به پیاده سازی مدولاسیون FM اختصاص دارد که در دو دسته روش مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی می شود. و نهایتا یکی از انواع آشکارسازهای FM نیز معرفی و تشریح می گردد. مطالب ارائه شده در این جلسه عبارتند از

 •  پیاده سازی مدولاتور FM به دو روش مستقیم و غیرمستقیم
 • معرفی VCO و به کارگیری آن در ساختار مدولاتور FM
 • پیاده سازی WBFM با استفاده از ساختار NBFM
 • مثالی از طراحی مدولاتور FM به روش غیرمستقیم
 • معرفی آشکارسازهای مدولاسیون FM
 • آشکار ساز شیب (تبدیل FM به AM وسپس اشکارسازی AM)

پیش نمایشی از این جلسه را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

مدت زمان آموزش : ۴۶دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۶۱ مگابایت

پیش نمایش جلسه هفتم :


جلسه هشتم :

در این جلسه سایر روش های آشکارسازی مدولاسیون FM به طور کامل تشریح می گردد. رئوس مطالب این جلسه به صورت زیر است:

 •  معرفی و تشریح آشکارساز تمایزگر تغییر فاز
 • آشکارساز گذر از صفر
 • تشریح تفضیلی آشکارساز حلقه پس خور فرکانسی (pLL)
 • بررسی دینامیک PLL و تحلیل سیگنال کوچک آن
 • بیان چند مثال از PLL

مدت زمان آموزش : ۵۶دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۷۴مگابایت

پیش نمایش جلسه هشتم :


جلسه نهم :

این جلسه آخرین جلسه مباحث سری اول مخابرات۱ است که به مبحث تحلیل اثر تداخل در مدولاسیون های خطی و نمایی می پردازد و نهایتا اشاره ای به گیرنده های سوپرهتروداین دارد.رئوس مطالب این جلسه به شرح زیر است:

 •  بررسی اثر تداخل در مدولاسیون های خطی
 • بررسی اثر تداخل در مدولاسیون های نمایی
 • فیلتر های پیش تاکیدگر و واتاکیدگر
 • ساختار گیرنده های چندکنشی (سوپرهتروداین)

مدت زمان آموزش : ۵۰دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۶۳مگابایت

پیش نمایش جلسه نهم :


برای خرید کلیک فرمایید

توجه توجه !! در صورتیکه مایل به پرداخت از طریق کارت می باشید هزینه را به شماره کارت زیر (بنام موسی پور) واریز فرموده و سپس اطلاعات زیر رو به شماره زیر پیامک کنید. بعد از پرداخت و پیامک نمودن اطلاعات زیر لینک دانلود رو به ایمیلتون می فرستیم.

شماره پرداخت

محصول و جلسات خریداری شده

ایمیل

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۹۱۱۳۵۳

شماره موبایل: ۰۹۱۶۲۹۶۳۸۷۰

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *