2

مخابرات ۱

این مجموعه آموزشی با هدف پرداختن جامع به مبحث درسی مخابرات۱ ، تهیه و تنظیم شده است که این درس از دروس پایه رشته برق در کلیه گرایش ها تلقی می گردد. این مجموعه، با ارائه مقدمه ای بر اجزای تشکیل دهنده ی سیستم های مخابراتی و ویژگی های کلی سیگنال های مورد مخابره آغاز گشته و تا بررسی و تحلیل تمامی مدولاسیون های پیوسته ( اعم از خطی یا غیرخطی) و تشریح کامل دیاگرام فرستنده و گیرنده آنها کار خود را ادامه داده و نهایتا با معرفی مفهوم نویز در سیستم های مخابراتی، به بررسی آثار نویز در سیستم ها و تحلیل و مقایسه مدولاسیون های مختلف در شرایط نویز آلود می پردازد.

پیش نیاز ها : دروس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها، آمار و احتمالات مهندسی

مراجع: کتاب سیستم های مخابراتی از کارلسون، کتاب سیستم های مخابراتی Haykin ، کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی از پروکیس

خاطرنشان می شود این پست تا اتمام مباحث به صورت منظم بروز رسانی خواهد شد و جلسات درس به ترتیب و با فواصل زمانی مشخص بارگزاری می گردد.

برای مشاهده لینک خرید این مجموعه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.


جلسه اول :

این جلسه  اشاراتی  مقدماتی به مقوله سیستم های مخابراتی خواهد داشت و در آن مفاهیم پایه مطرح گشته و روابط ریاضی و اصلاحات پرکاربرد که در خلال دوره بدان برمیخوریم ، بیان می شود.

رئوس مطالبی که در این جلسه ارایه می شود عبارتست از:

 • دیاگرام کلی سیستم های مخابراتی و اجزا تشکیل دهنده آن
 • اشاره ای بر عوامل مخرب کانال اعم از نویز و اعوجاج و تداخل
 • بیان برخی از ویژگی های سیگنال پیام (پیوستگی در زمان ودامنه – نوع توان یا انرژی- باندپایه یا میانی)
 • یافتن سیگنال باند پایه معادل یک سیگنال باند میانی (به تفضیل)
 • ارائه مثال در حوزه رابطه بین سیگنال باند میانی و باندپایه معادل آن

پیش نمایشی از این جلسه را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

مدت زمان آموزش : ۵۳ دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۶۹ مگابایت


جلسه دوم:

در این جلسه مفهوم مدولاسیون به زبانی بسیار ساده و ملموس بیان شده و چندی از مزایای مدولاسیون بر شمرده می شود و مدولاسیون های خطی و غیرخطی پیوسته معرفی خواهند شد. در ادامه تشریح کامل مدولاسیون دامنه AM ارائه می شود و شرط کارکرد صحیح مدولاسیون AM بررسی خواهد شد. در ضمن طیف فرکانسی مدولاسیون AM و بهره توان آن نیز محاسبه خواهد شد. لذا رئوس مطالبی که در این جلسه خواهید دید عبارتند از :

 •  مفهوم مدولاسیون (تعبیرساده)
 • بیان شش مزیت مدولاسیون
 • معرفی مدولاسیون های زمان پیوسته (خطی و غیرخطی)
 • تشریح مدولاسیون AM
 • شرط کارکرد صحیح مدولاسیون AM و اندیس مدولاسیون
 • بهره توان و بهره پهنای باند مدولاسیون AM

پیش نمایشی از این جلسه را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

مدت زمان آموزش : ۴۵ دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۶۵ مگابایت


جلسه سوم:

در این جلسه مبحث مدولاسیون AM را ادامه خواهیم داد و به پیاده سازی مدولاتور و دمدولاتور آن و نیز بیان برتری ها و کاستی های آن اشاره خواهیم کرد.سپس به تشریح کامل مدولاسیون دو باندجانبی ( DSB ) پرداخته و فرستنده و گیرنده آنرا به طور کامل بررسی می کنیم .لذا رئوس مطالبی که در این جلسه خواهید دید عبارتند از :

 •  پیاده سازی مدولاسیونAM (مدولاتور غیرخطی AM)
 • آشکارسازی AM (دمدولاسیون AM)
 • معرفی و تشریح آشکارساز پوش
 • بیان شرط کارکرد صحیح اشکارساز پوش
 • معرفی آشکارساز همزمان (همدوس)
 • معرفی مدولاسیون دوباندجانبی بدون حامل (DSB-SC)
 • پیاده سازی مدولاتور DSB (مدولاتور متعادل)
 • پیاده سازی دمدولاتور DSB (گیرنده کاستاس)
 • مزایا و معایب مدولاسیون AM و DSB

پیش نمایشی از این جلسه را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

مدت زمان آموزش : ۴۵ دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۷۲ مگابایت


جلسه چهارم:

در این جلسه در راستای رفع کاستی هایی که برای مدولاسیون های AM و DSB عنوان شد؛ دو مدولاسیون SSB و VSB به طور کامل معرفی و تشریح می گردد و نهایتا مقایسه ای مابین تمامی مدولاسیون های خطی صورت می پذیرد. رئوس مطالبی که در این جلسه خواهید دید عبارتست از:

 •  معرفی مدولاسیون تک باند جانبی (SSB)
  • پیاده سازی فرستنده (مدولاتور) SSB
  • نمایش سیگنال تک باندجانبی فوقانی USSB (و یا تک باندجانبی تحتانی LSSB) در حوزه زمان
  • پیاده سازی دمدولاتور (گیرنده)SSB
  • بیان عیب های مدولاسیون SSB
  • معرفی مدولاسیون VSB
  • نمایش ریاضی سیگنال VSB در حوزه زمان
  • معرفی مدولاتور و دمدولاتور VSB
  • بیان شرط آشکارسازی صحیح مدولاسیون VSB
  • مقایسه مدولاسیون های خطی

پیش نمایشی از این جلسه را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

مدت زمان آموزش : ۴۵ دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۷۰ مگابایت


جلسه پنجم:

در این جلسه مبحث مدولاسیون غیرخطی آغاز می گردد.مدولاسیون های نمایی FM و PM ، معرفی گشته و نهایتا پهنای باند مدولاسیون های نمایی محاسبه می گردد. رئوس مطالبی که در این جلسه خواهید دید عبارتست از:

 •  معرفی و مقایسه مدولاسیون های FM و PM
 • ارتباط بین مدولاتورهای FM وPM
 • بدست آوردن پهنای باند مدولاسیون های نمایی
 • پهنای باند مدولاسیون FMباندباریک (NBFM)
 • پیاده سازی مدولاسیون NBFM
 • یافتن پهنای باند موثر مدولاسیون های نمایی با بهره گیری از بسط بسل

پیش نمایشی از این جلسه را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

مدت زمان آموزش : ۵۰دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۷۰ مگابایت


جلسه ششم:

در این جلسه با نگاهی دقیق تر به طیف فرکانسی مدولاسیون نمایی پرداخته و پهنای باند موثر انرا بدست می آوریم و نهایتا از مزیت مصونیت مدولاسیون نمایی در برابر عملیات غیرخطی می گوییم. رئوس مطالب این جلسه عبارتست از:

 •  یافتن طیف فرکانسی مدولاسیون FM تک تن
 • محاسبه پهنای باند مدولاسیون نمایی
 • پهنای باند کارلسون
 • بیان مثالی از طیف فرکانسی مدولاسیون نمایی
 • تشریح مصونیت مدولاسیون نمایی در برابر عملیات غیرخطی

پیش نمایشی از این جلسه را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

مدت زمان آموزش : ۵۰دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۷۰ مگابایت


جلسه هفتم:

این جلسه به تفضیل به پیاده سازی مدولاسیون FM اختصاص دارد که در دو دسته روش مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی می شود. و نهایتا یکی از انواع آشکارسازهای FM نیز معرفی و تشریح می گردد. مطالب ارائه شده در این جلسه عبارتند از

 •  پیاده سازی مدولاتور FM به دو روش مستقیم و غیرمستقیم
 • معرفی VCO و به کارگیری آن در ساختار مدولاتور FM
 • پیاده سازی WBFM با استفاده از ساختار NBFM
 • مثالی از طراحی مدولاتور FM به روش غیرمستقیم
 • معرفی آشکارسازهای مدولاسیون FM
 • آشکار ساز شیب (تبدیل FM به AM وسپس اشکارسازی AM)

پیش نمایشی از این جلسه را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

مدت زمان آموزش : ۴۶دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۶۱ مگابایت


جلسه هشتم:

در این جلسه سایر روش های آشکارسازی مدولاسیون FM به طور کامل تشریح می گردد. رئوس مطالب این جلسه به صورت زیر است:

 •  معرفی و تشریح آشکارساز تمایزگر تغییر فاز
 • آشکارساز گذر از صفر
 • تشریح تفضیلی آشکارساز حلقه پس خور فرکانسی (pLL)
 • بررسی دینامیک PLL و تحلیل سیگنال کوچک آن
 • بیان چند مثال از PLL

پیش نمایشی از این جلسه را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

مدت زمان آموزش : ۵۶دقیقه

حجم فایل محتوی ویدیوی آموزش و اسلاید های مربوطه : ۷۴مگابایت


برای خرید اینجا کلیک فرمایید

توجه توجه!!: در صورتیکه مایل به پرداخت از طریق کارت می باشید هزینه را به شماره کارت زیر (بنام موسی پور) واریز فرموده و سپس اطلاعات زیر رو به شماره زیر پیامک کنید. بعد از پرداخت و پیامک نمودن اطلاعات زیر لینک دانلود رو به ایمیلتون می فرستیم.

شماره پرداخت

محصول و جلسات خریداری شده

ایمیل

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۹۱۱۳۵۳

شماره موبایل: ۰۹۱۶۲۹۶۳۸۷۰

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *