طراحی مدارات فرمان با نرم افزار Festo FluidSIM

در این آموزش به نحوه طراحی مدارات فرمان با نرم افزار Festo FluidSIM پرداخته شده است . این آموزش در واقع پیش نیاز PLC‌ و نرم افزار Step7‌ و همچنین mini PLC logo و نرم افزار LOGO soft comfort‌ می باشد . در این آموزش سعی شده است، طراحی مدارات فرمان به صورت گام به گام و کاملا قابل پیاده سازی آورده شود تا مخاطبین در هر طیف از آموزش با دنبال کردن هر قسمت توانایی و مهارت برنامه نویسی با تیغه های باز و بسته کنتاکتورها را بیاموزند چرا که این روند برنامه نویسی در نرم افزارهای Step7 و LOGO به زبان LADDER‌ کاملا کارآمد خواهد بود . در ادامه آموزش ها به نرم افزار LOGO‌ و تشابه برنامه نویسی در محیط Festo‌ اشاره شده است . با کسب مهارت گام به گام طراحی مدارات فرمان و حتی کار با logic module ‌در فصل چهارم اشاره ای به طراحی مدارات فرمان با گیت های منطقی شده است که توصیه می شود دنبال شود ، چرا که به نوعی می توان گفت شبیه ساز و ماژول LOGO‌ می باشد . از همه مهتر قسمت آخر آموزش می باشد که با کسب مهارت از آموزش های قبل آن،به ارتباط مجازی Festo با PLC_step7 با کمک نرم افزار Ez-opc پرداخته شده است . در این آموزش نحوه طراحی مدارات فرمان کاملا عملی و قابل پیاده سازی، آموزش داده می شود به گونه ای که اگر فردی حتی آشنایی اولیه با رله ها و کنتاکتور ها و تابلو برق ها نداشته باشد با این آموزش می تواند به تنهایی بدون داشتن هیچ نقشه ای از قبل، خودش به طراحی مدار مربوطه بپردازد.همچنین این آموزش موجب توانمندی مخاطب آموزش دیده در برنامه نویسی به زبان Ladder در نرم افزار Step7 که کار با PLC های شرکت زیمنس با آن صورت می گیرد را آسان می کند و یک دید برنامه نویسی در محیط Step7 ,Logo را به مخاطب آموزش دیده جهت طراحی های متفاوت از نگاه خودش می دهد و باعث می شود که شخص، خودش برنامه های جدید و کاملا عملی را بنویسد و پیاده سازی کند در واقع این آموزش، ضمن کاربرد عملی در تابلوهای برق و تابلوهای فرمان پیش نیاز آموزش PLC و Logo می باشد.

پیش نمایش جلسه اول

  • فصل اول – قسمت اول

( مدت زمان : ۴۹ دقیقه)

( حجم : ۱۲۹ MB)

 فایل برنامه نرم افزار Festo FluidSIM

 آشنایی با تیغه های باز و بسته ، رله ها ، کنتاکتورها ، تایمرها ، تابلو برق ها
 نصب و آشنایی با نرم افزار festo fluidsim
 آشنایی با پنل total view
 معرفی المان های پنجره total view
 طراحی مدار فرمان راه اندازی یک موتور سه فاز القایی از یک نقطه به صورت لحظه ای و دائم …

پیش نمایش جلسه دوم

  • فصل اول – قسمت دوم

( مدت زمان : یک ساعت ۱۷ دقیقه )

( حجم : ۱۶۱ MB)

 ادامه طراحی مدار فرمان راه اندازی یک موتور سه فاز القایی از یک نقطه به صورت لحظه ای و دائم
 طراحی مدار فرمان راه اندازی دو موتور به صورت یکی پس از دیگری ( دستی )
 طراحی مدار فرمان راه اندازی دو موتور به صورت یکی به جای دیگری ( کُند و تُند )
 طراحی مدار فرمان راه اندازی یک موتور به صورت چپگرد راستگرد از یک نقطه با حفاظت کامل ( کُند و تُند )

پیش نمایش جلسه سوم

  • فصل دوم

( مدت زمان : یک ساعت و یک دقیقه)

( حجم : ۱۴۸ MB)

 طراحی مدار فرمان راه اندازی یک موتور در زمان مشخص
 طراحی مدار فرمان راه اندازی یک موتور یکی پس از دیگری ( اتوماتیک )
 طراحی مدار فرمان برق اضطراری
 طراحی مدار فرمان یک موتور سه فاز به صورت چپگرد راستگرد از یک نقطه با حفاظت کامل ( اتوماتیک )
 کار با تایمرها ( On_delay , Off_delay )

پیش نمایش جلسه چهارم

  • فصل سوم – قسمت اول

( مدت زمان : یک ساعت و ۱۲ دقیقه)

( حجم : ۱۸۰ MB)

 تغییر وضعیت روشن و خاموش موتور با یک کلید ( اسکالر )
 کنترل چهار راه با دو چراغ راهنمایی و رانندگی
 طراحی مدار فرمان راه اندازی یک موتور القایی روتور قفسی از یک نقطه به صورت ستاره مثلث ( دستی )
 طراحی مدار فرمان راه اندازی یک موتور القایی از یک نقطه به صورت ستاره – مثلث ( اتوماتیک )

پیش نمایش جلسه پنجم

  • فصل سوم – قسمت دوم

( مدت زمان : ۵۱ دقیقه)

( حجم : ۱۱۳ MB)

 طراحی مدار فرمان چپگرد – راستگر یک موتور به صورت ستاره – مثلث
 طراحی مدار فرمان یک موتور با شرط همزمانی
 اشاره ای به LOGO‌ و راه اندازی مدار فرمان یک موتور با شرط همزمانی با گیت منطقی ( فقط اشاره شده است )
 طراحی مدار فرمان راه اندازی چپگرد – راستگرد به صورت اسکالر با یک شستی

پیش نمایش جلسه ششم

  • فصل چهارم – قسمت اول

( مدت زمان : یک ساعت و یک دقیقه)

( حجم : ۱۴۷ MB)

 معرفی Logic module

 معرفی برخی گیت های منطقی
 طراحی مدار فرمان با logic module‌ و گیت های منطقی
 استفاده از گیت های منطقی در طراحی مدار فرمان با Logic module

پیش نمایش جلسه هفتم

  • فصل چهارم – قسمت دوم

( مدت زمان : ۵۶ دقیقه)

( حجم : ۱۵۰ MB)

 معرفی و آشنایی با سنسورها
 استفاده از سنسورها و شبیه سازی کنترل یک فرآیند توسط سنسورها با logic module

 استفاده از مدارات فرمان جهت تحریک شیر های برقی و جک های نیوماتیکی
 استفاده از سنسورهای مجاورتی و سلونویید های موجود در نرم افزار برای راه اندازی یک فرآیند صنعتی

پیش نمایش جلسه هشتم

  • فصل چهارم – قسمت سوم

( مدت زمان : ۴۳ دقیقه)

( حجم : ۱۲۰ MB)

 ارتباط مجازی نرم افزار festo با ( step7ـPLC) به کمک نرم افزار ez-opc جهت مانیتورینگ فرآیند مثال زده شده با رسم نمودارهای وضعیت جک های نیوماتیکی

 کار با نرم افزار step7 در حد انجام این فرآیند و مانیتورینگ آن با نرم افزار festo

۱۹۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر