3

آموزش جعبه ابزار EEGLAB

جعبه ابزار EEGLAB به منظور پردازش سیگنال EEG یا MEG و یا دیگر سیگنال های فیزیولوژی طراحی شده است. در این جعبه ابزار، امکان پردازش سیگنال های پیوسته و یا سیگنال های وابسته به رویداد فراهم شده است. امکانات مختلف پردازشی از قبیل حذف آرتیفکت و اغتشاش سیگنال، آنالیز زمان- فرکانس، تحلیل آماری سیگنال و آنالیز مولفه های مستقل در این جعبه ابزار وجود دارد. EGLAB با فراهم آوردن یک واسط گرافیکی، پردازش سیگنال های مغزی را برای کاربرانی که آشنایی چندانی با برنامه نویسی  ندارند، ساده تر نموده است؛ همچنان که مهندسان پزشک می توانند به صورت حرفه ای تر از آن استفاده نمایند.


جلسه اول : در این جلسه با مباحث مقدماتی برای کار با جعبه ابزار EEGLAB آشنا می شویم. این مباحث شامل معرفی سیگنال EEG و باندهای فرکانسی آن، معرفی لوب های چهارگانه نیمکره مغز، سیستم استاندارد ۲۰-۱۰ برای ثبت این سیگنال و نصب جعبه ابزار EEGLAB می باشد.

مدت زمان: ۴۵:۵۲ دقیقه

محتوا: فیلم آموزشی

پیش نمایش جلسه اول:


جلسه دوم: در این جلسه با نحوه ی بارگذاری داده در جعبه ابزار EEGLAB، وارد کردن موقعیت کانال های ثبت، نمایش داده در حوزه ی زمان و فرکانس آشنا می شویم. هم چنین در این جلسه برخی از ابزارهای پیش پردازش سیگنال مغزی مانند فیلترگذاری، تغییر نرخ نمونه برداری و تعیین مرجع برای محاسبه ی پتانسیل الکترودها توضیح داده می شود.

مدت زمان: ۴۰ دقیقه
محتوا: فیلم آموزشی
 پیش نمایش جلسه دوم:

جلسه سوم: در این جلسه ادامه مباحث پیش پردازش دنبال می شود. این مباحث شامل استخراج و پردازش ERP ها، میانگین گیری و مقایسه های ERP های چند پایگاه داده است.

مدت زمان: ۵۴:۰۷ دقیقه
محتوا:فیلم آموزشی
 پیش نمایش جلسه سوم:


جلسه چهارم: در این جلسه با آنالیز مولفه های مستقل در جعبه ابزار EEGLAB آشنا می شویم. با استفاده از این امکان می توان نویزهایی مثل نویز ناشی از حرکات چشمی، پلک زدن و نویزهای ماهیچه را از سیگنال EEG حذف نمود.

مدت زمان: ۵۰:۵۷ دقیقه
محتوا: فیلم آموزشی
 پیش نمایش جلسه چهارم:

جلسه پنجم: در این جلسه درصد مشارکت مولفه های مستقل در تشکیل ERP ها بررسی می شود. هم چنین حذف نویز با استفاده از این مولفه در جعبه ابزار EEGLAB توضیح داده خواهد شد.

مدت زمان: ۴۲:۳۵ دقیقه
محتوا: فیلم آموزشی
 پیش نمایش جلسه پنجم:

جلسه ششم: امکان حذف بخشی از داده (rejecting data) براساس معیارهای مختلف، در جعبه ابزار EEGLAB فراهم شده است. حذف بخشی از داده می تواند براساس آمارگان سیگنال، مقادیر غیر طبیعی، رانش خطی، احتمال، کشیدگی (kurtosis)، طیف سیگنال و به صورت چشمی انجام شود. در این جلسه حذف برمبنای آمارگان و مقادیر غیرطبیعی توضیح داده خواهد شد.

مدت زمان: ۴۵:۵۰ دقیقه
محتوا: فیلم آموزشی
 پیش نمایش جلسه ششم:

جلسه هفتم: در این جلسه ادامه مباحث rejecting data از جلسه ششم تکمیل می شود. حذف براساس رانش خطی، احتمال، کشیدگی و طیف سیگنال در این جلسه توضیح داده می شود. در انتهای این جلسه استفاده تجزیه زمان- فرکانس در EEGLAB برای تحلیل داده بیان شده است.

مدت زمان: ۴۹:۵۵ دقیقه
محتوا: فیلم آموزشی
 پیش نمایش جلسه هفتم:

جلسه هشتم: در این جلسه با توابع EEGLAB جهت برنامه نویسی و استفاده تخصصی تر از این جعبه ابزار آشنا می شویم. 

مدت زمان: ۴۵:۱۷ دقیقه
محتوا: فیلم آموزشی
 پیش نمایش جلسه هشتم:

جلسه نهم: در  این جلسه ابتدا مباحث جلسه هشتم کامل می شود. سپس بحث رویدادها به صورت کامل مرور و تکمیل می گردد.

مدت زمان: ۵۲:۳۱ دقیقه
محتوا: فیلم آموزشی
 پیش نمایش جلسه نهم:

جلسه دهم: در این جلسه با منوی study از جعبه ابزار EEGLAB آشنا می شویم.

مدت زمان: ۴۹:۱۳ دقیقه
محتوا: فیلم آموزشی , اسلایدهای آموزشی
 پیش نمایش جلسه دهم:

برای خرید کلیک کنید

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *