خطی سازی فیدبک

خطی سازی با فیدبک

یکی از روشهای جذاب که مورد علاقه بسیاری از محققان قرار دارد روش خطی سازی با فیدبک است. کنترل بر اساس خطی سازی اصولا به دو روش انجام می شود. روش خطی سازی با استفاده از مشتق یا ژاکوبین و روش خطی سازی با فیدبک.  در روش اول سیستم غیرخطی حول نقطه کار خطی می شود و پس از آن کنترل کننده برای سیستم خطی با استفاده از روشها بسیاااار زیادی که وجود دارد کنترل می شود و در نهایت بر روی سیستم واقعی پیاده سازی می شود. در روش خطی سازی با فیدبک اما، پایدارسازی سراسری انجام می شود و کنترل کننده در ناحیه بسیار وسیعتری نسبت به روش اول انجام می شود. در این روش با حذف ترم های غیرخطی سیستم خطی می شود و سپس کنترل کننده برای آن طراحی می شود. این روش کاربرد بسیار زیادی هم در کنترل مستقم سیستم های غیرخطی و هم در کنترل غیرمستقیم (استفاده در روشهای کنترلی دیگر) سیستم ها کاربرد فراوان دارد.

بزودی آموزش جامع در این زمینه در این پست قرار داده خواهد شد

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *