snapshot2

آموزش واسط های گرافیکی (GUI) در متلب

این مجموعه توسط مهندس نورمحمدی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق کنترل از دانشگاه “صنعتی شریف” که سالها در صنعت هم مشغول به کار هستند آماده شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. موضوعاتی که در این آموزش فراهم شده است به شرح زیر هستند

جلسه اول: در این جلسه ابتدا مقدماتی راجع به GUI گفته شده،سپس دو روش تولید GUI ، یکی به روش GUIDE و دیگری به روش Programmatic بیان شده است. با یک مثال نحوه عملکرد پوش باتن به روش GUIED توضیح داده شده، همچنین نحوه ارتباط با آن بیان شده است. خواص ویژگی اشیاء (Object Properties) مورد بحث قرار گرفت. هندل یک شی بدست آمد و در نهایت با استفاده از دو دستور بسیار مفید get و set مقدار Prorerty  های یک Object را بدست آورده، همینطور توانستیم آنها را عوض کنیم.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل این فایل:۱۴۳ مگابایت

جلسه دوم: در این جلسه مثال جلسه اول به روش Programatic توضیح داده شد. سپس مثال تغییر لغزنده به روش GUID انجام شد تا نحوه استفاده از slider , editbox و textbox را یاد بگیریم. در این مثال با تغییر لغزنده، مقدار آن داخل editbox نمایش داده می شود. همینطور با مقدار دادن به editbox ، مقدار لغزنده عوض می شود. در نهایت هم همین مثال با استفاده از روش Programatic انجام شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل این فایل:۱۲۶ مگابایت

جلسه سوم: در این جلسه نحوه ساختن یک GUI با استفاده از یک فایل اسکریپت توضیح داده شد که در خلال آن نحوه ساختن فانکشن، همینطور عملکرد axes object بیان شد. نحوه import کردن تصویر و load کردن فایل با استفاده از دستور uigetfile گفته شد. در نهایت هم نحوه عملکرد radiobutton و checkbox بیان شد که تمام اینها در قالب مثال پاسخ پله توضیح داده شدند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل این فایل:۱۴۳ مگابایت

جلسه چهارم: در این جلسه برنامه نوشته شده در جلسه سوم به روش Programmatic نوشته شد. همینطور نحوه همراستا کردن object ها در این روش توضیح داده شد. در نهایت هم چگونگی نوشتن یک text در چند خط، بیان شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل این فایل:۱۳۳مگابایت

جلسه پنجم: در این جلسه یکی دیگر از کاربردهای axes، به عنوان label و برچسب در GUI گفته شد که در این نوع labelگذاری می توان از فرمت latex برای نوشتن text استفاده کرد. در انتها هم text یک تابع تبدیل به عنوان نمونه با فرمت latex نوشته شد. همچنین دو PDF فارسی و انگلیسی در زمینه آموزش latex در پیوست فایل آموزشی قرار داده شده است.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب، دو PDF راجع به Latex

حجم کل این فایل:۱۲۹مگابایت

جلسه ششم: در این جلسه برنامه نوشته شده در جلسه پنجم به روش Programmatic نوشته شد. در انتها هم نحوه تغییر text یک تابع تبدیل با تغییر تابع تبدیل با روش Programmatic ، همینطور روش GUIDE نوشته شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل این فایل:۱۳۷مگابایت

جلسه هفتم(قسمت اول): در این جلسه نحوه Import و وارد کردن یک متغیر به داخل GUI توضیح داده شد که در خلال آن عملکرد ListBox و نیز Popupmenu بیان شد. همچنین روش کار با دستور switch case گفته شد. دستور evalin مورد استفاده قرار گرفت و نحوه کار آن نیز توضیح داده شد. در انتها هم مقداری از یک مثال در رابطه با callکردن یک GUI داخل یک GUI دیگر انجام گرفت که در آن دستور uiwait مورد استفاده قرار گرفت و نحوه کار با آن نیز توضیح داده شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل این فایل:۱۲۲مگابایت

جلسه هفتم(قسمت دوم): در این جلسه ادامه جلسه هفتم بیان شد. دستور uiresume، همینطور دستور ishghandle مورد استفاده قرار گرفت و نحوه کار با آنها نیز توضیح داده شد. نحوه ورودی دادن به GUI فراخوانی شده را هم به هر دو صورت بیان کردیم. در نهایت هم مقداری راجع به فانکشن ها صحبت کردیم. نحوه تولید فانکشن و همینطور انواع فانکشن هایی که می توانند وجود داشته باشند، از جمله فانکشن های محلی (local functions)، فانکشن های تودرتو (nested functions) و فانکشن های مستعار (anonymous functions) توضیح داده شدند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل این فایل:۱۳۲مگابایت

جلسه هشتم (قسمت اول):در این جلسه قسمتی از برنامه جلسه هفتم به روش programmatic نوشته شد. فضاهای base workspace و caller workspace که در دستور evalin به کار برده می شوند، به طور مفصل توضیح داده شدند. در نهایت هم نحوه اضافه کردن help به یک فانکشن و همینطور به یک فایل اسکریپت توضیح داده شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل این فایل:۱۳۱مگابایت

جلسه هشتم (قسمت دوم):در این جلسه ادامه قسمت اول از جلسه هشتم بیان شد. توضیحاتی راجع به فانکشن هندل ها ارائه شد. همینطور فرق آرگومان ورودی guidata در دو روش guide و programmatic بیان شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل این فایل:۱۱۹مگابایت

 

برای خرید کلیک کنید

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *