GUIFIG

آموزش واسط های گرافیکی (GUI) در متلب

این مجموعه توسط مهندس نورمحمدی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق کنترل از دانشگاه “صنعتی شریف” که سالها در صنعت هم مشغول به کار هستند آماده شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. موضوعاتی که در این آموزش فراهم شده است به شرح زیر هستند:

مقدمه: GUI (graphical user interface) نام پنجره یا واسط های گرافیکی در نرم افزار متلب می باشد و برای تمام کسانی که با متلب آشنایی دارند، مفید است که به کاربر این قابلیت را می دهد که تنها با استفاده از چند کلید و … کار شاید چندین هزار خط کد را در فایلهای اسکریپت انجام دهد. همینطور از مزایای آن این است که کاربر دچار سردرگمی نمی شود، به دلیل اینکه اصلاً با فرمولها و دستورات و … سروکار ندارد. مخصوصاً در پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی که برنامه های سنگین با خطوط زیاد دارند، خیلی می تواند مفید باشد. بعلاوه محیطی گرافیکی و دلپذیر را برای کاربر ایجاد می کند.

و اما یکی از شاخصه های مهمش که آن را از فایل های اسکریپت و  mfileهای متلب مجزا می کند، در مواردی است که مثلاً شما می خواهید با تغییر یک پارامتر، نمودار پاسخ یک سیستم را ببینید. در یک فایل اسکریپت هر دفعه که پارامتر مورد نظر را تغییر می دهید، باید متلب را اجرا کنید و نمودار خروجی را ببینید ولی با استفاده از GUI شما می توانید با تغییر پیوسته پارامتر مورد نظرتان، تغییرات نمودار خروجی را هم به طور پیوسته ببینید.

کتاب ها و فیلم های آموزشی مختلفی وجود دارند که به این مقوله پرداخته اند، منتها بیشتر آنها تنها به روش GUIDE(با استفاده از ابزار آلات) طراحی  را انجام داده اند. در صورتی که در این فیلم آموزشی به هر دو روش GUIDE و Programmatic(صرفاً کد نویسی) طراحی  انجام گرفته و سعی هم شده که مفاهیم اساسی و پایه به طور کامل و مفصل و بر مبنای Help متلب توضیح داده شود تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از آن نیازهایتان را برآورده کنید و از کتاب ها و فیلم های دیگر بی نیاز شوید.

جلسه اول: در این جلسه ابتدا مقدماتی راجع به GUI گفته شده،سپس دو روش تولید GUI ، یکی به روش GUIDE و دیگری به روش Programmatic بیان شده است. با یک مثال نحوه عملکرد پوش باتن به روش GUIED توضیح داده شده، همچنین نحوه ارتباط با آن بیان شده است. خواص ویژگی اشیاء (Object Properties) مورد بحث قرار گرفت. هندل یک شی بدست آمد و در نهایت با استفاده از دو دستور بسیار مفید get و set مقدار Prorerty  های یک Object را بدست آورده، همینطور توانستیم آنها را عوض کنیم.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل:۱۴۳ مگابایت

پیش نمایش جلسه اول:

جلسه دوم: در این جلسه مثال جلسه اول به روش Programatic توضیح داده شد. سپس مثال تغییر لغزنده به روش GUID انجام شد تا نحوه استفاده از slider , editbox و textbox را یاد بگیریم. در این مثال با تغییر لغزنده، مقدار آن داخل editbox نمایش داده می شود. همینطور با مقدار دادن به editbox ، مقدار لغزنده عوض می شود. در نهایت هم همین مثال با استفاده از روش Programatic انجام شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل:۱۲۶ مگابایت

پیش نمایش جلسه دوم:

جلسه سوم: در این جلسه نحوه ساختن یک GUI با استفاده از یک فایل اسکریپت توضیح داده شد که در خلال آن نحوه ساختن فانکشن، همینطور عملکرد axes object بیان شد. نحوه import کردن تصویر و load کردن فایل با استفاده از دستور uigetfile گفته شد. در نهایت هم نحوه عملکرد radiobutton و checkbox بیان شد که تمام اینها در قالب مثال پاسخ پله توضیح داده شدند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل:۱۴۳ مگابایت

پیش نمایش جلسه سوم:

جلسه چهارم: در این جلسه برنامه نوشته شده در جلسه سوم به روش Programmatic نوشته شد. همینطور نحوه همراستا کردن object ها در این روش توضیح داده شد. در نهایت هم چگونگی نوشتن یک text در چند خط، بیان شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل:۱۳۳مگابایت

پیش نمایش جلسه چهارم:

جلسه پنجم: در این جلسه یکی دیگر از کاربردهای axes، به عنوان label و برچسب در GUI گفته شد که در این نوع labelگذاری می توان از فرمت latex برای نوشتن text استفاده کرد. در انتها هم text یک تابع تبدیل به عنوان نمونه با فرمت latex نوشته شد. همچنین دو PDF فارسی و انگلیسی در زمینه آموزش latex در پیوست فایل آموزشی قرار داده شده است.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب، دو PDF راجع به Latex

حجم کل فایل:۱۲۹مگابایت

پیش نمایش جلسه پنجم:

جلسه ششم: در این جلسه برنامه نوشته شده در جلسه پنجم به روش Programmatic نوشته شد. در انتها هم نحوه تغییر text یک تابع تبدیل با تغییر تابع تبدیل با روش Programmatic ، همینطور روش GUIDE نوشته شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل:۱۳۷مگابایت

پیش نمایش جلسه ششم:

جلسه هفتم(قسمت اول): در این جلسه نحوه Import و وارد کردن یک متغیر به داخل GUI توضیح داده شد که در خلال آن عملکرد ListBox و نیز Popupmenu بیان شد. همچنین روش کار با دستور switch case گفته شد. دستور evalin مورد استفاده قرار گرفت و نحوه کار آن نیز توضیح داده شد. در انتها هم مقداری از یک مثال در رابطه با callکردن یک GUI داخل یک GUI دیگر انجام گرفت که در آن دستور uiwait مورد استفاده قرار گرفت و نحوه کار با آن نیز توضیح داده شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل:۱۲۲مگابایت

پیش نمایش جلسه هفتم:

جلسه هفتم(قسمت دوم): در این جلسه ادامه جلسه هفتم بیان شد. دستور uiresume، همینطور دستور ishghandle مورد استفاده قرار گرفت و نحوه کار با آنها نیز توضیح داده شد. نحوه ورودی دادن به GUI فراخوانی شده را هم به هر دو صورت بیان کردیم. در نهایت هم مقداری راجع به فانکشن ها صحبت کردیم. نحوه تولید فانکشن و همینطور انواع فانکشن هایی که می توانند وجود داشته باشند، از جمله فانکشن های محلی (local functions)، فانکشن های تودرتو (nested functions) و فانکشن های مستعار (anonymous functions) توضیح داده شدند.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل:۱۳۲مگابایت

جلسه هشتم (قسمت اول):در این جلسه قسمتی از برنامه جلسه هفتم به روش programmatic نوشته شد. فضاهای base workspace و caller workspace که در دستور evalin به کار برده می شوند، به طور مفصل توضیح داده شدند. در نهایت هم نحوه اضافه کردن help به یک فانکشن و همینطور به یک فایل اسکریپت توضیح داده شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل:۱۳۱مگابایت

پیش نمایش جلسه هشتم:

جلسه هشتم (قسمت دوم):در این جلسه ادامه قسمت اول از جلسه هشتم بیان شد. توضیحاتی راجع به فانکشن هندل ها ارائه شد. همینطور فرق آرگومان ورودی guidata در دو روش guide و programmatic بیان شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل:۱۱۹مگابایت

جلسه نهم: در این جلسه نحوه Export کردن متغیرهای داخل gui به workspace توضیح داده شد و مثال مربوط به آن انجام گرفت. همینطور دستور assignin مورد استفاده قرار گرفت و فضاهای مربوط به آن در فانکشن های مختلف توضیح داده شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل:۱۲۱مگابایت

جلسه دهم: در این جلسه برنامه نوشته شده در جلسه نهم به روش Programmatic نوشته شد. در انتها هم روش های به اشتراک گذاشتن متغیرها در فضاهای workspace مختلف به طور کلی و به طور خاص در callback فانکشن های مختلف توضیح داده شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل:۱۴۸مگابایت

جلسه یازدهم:در این جلسه راجع به نحوه کار buttongroup به هر دو روش GUIDE و programmatic صحبت شد. نحوه کار togglebutton توضیح داده شد. استفاده از  selectionchangefcn properties، همینطور selectedobject properties توضیح داده شد. eventdata بیان شد و همینطور  propertyهایی که می توانند eventdata را تولید کنند بیان شدند. نحوه استفاده از units در  objectهایی غیر از uicontrol در روش programmatic بیان شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۹۵مگابایت

جلسه دوازدهم: در این جلسه راجع به نحوه کار Table به روش GUIDE صحبت شد. روشهای ایجاد پنجره Table Property Editor بیان شد. نحوه قراردادن اسم برای سطر و ستون، نحوه تعیین فرمت، همینطور Editable کردن ستونها توضیح داده شد. سه روش مقداردهی جدول بیان شد. نحوه ایجاد یک آرایه سلولی با استفاده از یک ماتریس عددی به وسیله دستور cell2mat گفته شد. نحوه ایجاد و استفاده از دو خاصیت بسیار مهم CellEditCallback و  CellSelectionCallback گفته شد.آرگومانهای ورودیشان توضیح داده شدند. مخصوصا تک تک فیلدهای آرگومان eventdata توضیح داده شدند. در نهایت هم با استفاده از آرگومان eventdata از طریق یکی از ستونهای Table توانستیم یک فیگر ایجاد کنیم.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل: ۲۴۷مگابایت

جلسه سیزدهم: در این جلسه ادامه مبحث Table بیان شد. در ادامه هم از Table مانند plot برای نمایش دیتای جدولی استفاده شد. در انتها هم CloseRequestFcn Property معرفی و توضیح داده شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۲۰مگابایت

جلسه چهاردهم: در این جلسه مبحث Table به روش programmatic توضیح داده شده است.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۴۵مگابایت

جلسه پانزدهم: در این جلسه راجع به نحوه تولید منوبار و منو به روش GUIDE توضیح داده شده. بعضی از property های مهم منوبار توضیح داده شدند. مخصوصا Check mark property به همراه مثال بیان شد. دو منوی File و Desktop ایجاد شدند. از منوی File نحوه عملکرد و ساختن آیتم های New، Open، Close و Save بیان شدند. همینطور از آیتم New هم نحوه عملکرد و ساختن آیتم های Script، Figure و GUI توضیح داده شدند. از منوی Desktop هم نحوه عملکرد و ساختن آیتم Dock بیان شد. در نهایت هم property Window Style  توضیح داده شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۶۸مگابایت

جلسه شانزدهم: در این جلسه راجع به نحوه تولید منوبار و منو به روش Programmatic توضیح داده شد. دو منوی File و Edit ایجاد شدند. از منوی File نحوه عملکرد و ساختن آیتم های Save، Save As و Save Workspace As بیان شدند. همچنین فرق بین آیتم Save در این روش با روش GUIDE توضیح داده شد. از منوی Edit هم نحوه عملکرد و ساختن آیتم Clear Figure بیان شد. همینطور HandleVisibility property و showhiddenhandles property توضیح داده شد که کاربرد خیلی زیادی در gui دارد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۹۳مگابایت

جلسه هفدهم: در این جلسه راجع به نحوه تولید تولبار (Toolbar) ، همینطور ابزارهای موجود در آن به روش GUIDE توضیح داده شده است. بعضی از property های مهم آن توضیح داده شدند. نحوه تولید تولبار استاندارد توضیح داده شد. راجع به نحوه ایجاد پوش تول و تاگل تول های موجود در تولبار توضیح داده شد. در انتها هم بعضی از ابزارهای موجود در تولبار استاندارد ساخته شدند. من جمله: ابزار Open File، ابزار Edit Plot و ابزار Brush/Select Data

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۸۰مگابایت

جلسه هجدهم: در این جلسه راجع به نحوه تولید تولبار به روش Programmatic توضیح داده شده است. در ادامه ابزارهای Zoom In، Zoom Out، Pan، Rotate 3D و Data Cursor ساخته شدند. نحوه Load کردن آیکن های مربوط به این تصاویر به ۴ روش بیان شد. در نهایت هم نحوه جلوگیری از دسترسی داشتن به هندل تولبار و ابزارهای داخل آن توضیح داده شد.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۳۴مگابایت

جلسه نوزدهم: در این جلسه ادامه بحث نحوه تولید تولبار به روش Programmatic بیان شده است. در ادامه ابزارهای Print Figure، Link Plot، Insert Colorbar، Insert Legend، Hide Plot Tools و Show Plot Tools and Dock Figure ساخته شده اند. سپس به نحوه تولید تولبار با استفاده از مقدار String به جای فانکشن هندل در پراپرتی ClickedCallback و یا On/OffCallback پرداخته شده است. نحوه جابجاکردن ابزارها در تولبار به روش Programmatic بیان شده است. همینطور نحوه ایجاد ابزار در کنار ابزارهای تولبار استاندارد توضیح داده شده است. در نهایت هم یک روش بسیار جالب و آسان برای تولید تولبار بیان شده است که پیشنهاد می کنم حتماً این قسمت را ببینید.

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۷۲مگابایت

جلسه بیستم: در این جلسه راجع به Context menu، همینطور نحوه تولید آن به روش GUIDE توضیح داده شده است. در ادامه هم چند تا از آیتم های Axes Context menu ساخته شده اند. من جمله آیتم های Cut، Copy، Paste، Clear Axes، Delete، Font و Grid

محتویات دانلود: فیلم آموزشی، فایل متلب

حجم کل فایل: ۱۱۸مگابایت

 

برای خرید کلیک کنید

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *