فیلتر کالمن با استفاده از GUI

واسط های گرافیکی که در این قسمت ارائه شده است، مربوط به درس فیلتر کالمن از کتاب DanSimon است که دوست خوبم جناب آقای دکتر جوادی داخل همین سایت آن را تدریس کرده و بنده هم در بعضی از مباحث یک واسط گرافیکی تولید کرده ام که امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار گیرد.

ضمناً جهت یادگیری نحوه ایجاد gui (واسط گرافیکی در متلب) هم می توانید به آموزش واسط های گرافیکی در متلب و یا در اینجا کلیک کنید.

این پست در حال تکمیل شدن است.

لطفا برای خرید به انتهای پست مراجعه نمایید.

جلسه اول: پاسخ روش های مختلف انتگرال گیری با استفاده از GUI

این واسط گرافیکی، پاسخ گرافیکی یک معادله دیفرانسیل از مرتبه n را با سه روش انتگرال گیری مستطیلی، ذوذنقه ای و رانگ کوتای مرتبه ۴ نمایش می دهد که مربوط به مثال ۱-۵ از کتاب Dan_Simon است.

پیش نمایش جلسه اول:

جلسه دوم: برازش منحنی(Curve Fitting) با روش RLS(Recursive Least Square) با استفاده از GUI

این واسط گرافیکی، برازش منحنی (Curve Fitting) را روی یک دیتای دو بعدی با استفاده از روش حداقل مربعات بازگشتی (Recursive Least Squre) و با استفاده از واسط های گرافیکی در متلب انجام می دهید که در مقالات و پروژه های دانشجویی می تواند بسیار به شما کمک کند. این نرم افزار براساس مثال ۳-۱۳ از کتاب Dan_Simon تهیه شده است.

پیش نمایش جلسه دوم:

جلسه سوم: برازش منحنی(Curve Fitting) با روش LS(Least Square) با استفاده از GUI

این واسط گرافیکی، برازش منحنی (Curve Fitting) را روی یک دیتای دو بعدی با استفاده از روش حداقل مربعات (Least Squre) و با استفاده از واسط های گرافیکی در متلب انجام می دهید که در مقالات و پروژه های دانشجویی می تواند بسیار به شما کمک کند. این نرم افزار براساس فصل ۳ از کتاب Dan_Simon تهیه شده است.

پیش نمایش جلسه سوم:

جلسه چهارم: اثر نویز ساختگی بر روی فیلتر کالمن با استفاده از GUI

در این واسط گرافیکی اثر نویز ساختگی بر روی فیلتر کالمن مورد بررسی قرار گرفته که مربوط به مثال ۵-۳ از کتاب Dansimon است. به این صورت که یک مدل غلط برای یک سیستم فرض شده که با اضافه کردن یک نویز ساختگی به فیلتر کالمن کمک می شود تا بتواند حالت واقعی را تخمین بزند. در این واسط گرافیکی می توانید پاسخ واقعی، تخمین، بهره فیلتر کالمن، همینطور خطای RMS بین مقدار واقعی و تخمین را مشاهده کنید.

پیش نمایش جلسه چهارم:

جلسه پنجم: طراحی فیلتر کالمن گسسته با استفاده از GUI

در این واسط گرافیکی می توانید برای یک سیستم گسسته از هر مرتبه ای، یک فیلتر کالمن گسسته طراحی کنید و پاسخ واقعی، تخمین، بهره فیلتر کالمن و همچنین خطای تخمین را مشاهده کنید. همینطور ماتریس کواریانس خطای حالت دائمی تخمین با استفاده از دو روش گریوال و ریکاتی و نیز خطای RMS بین مقدار واقعی و تخمین هم نمایش داده شده است.

پیش نمایش جلسه پنجم:

جلسه ششم: مقایسه پاسخ گسسته شده بین دو روش دقیق و اویلر با استفاده از GUI

برای اینکه برای یک سیستم پیوسته یک فیلتر کالمن گسسته طراحی شود، نیاز به گسسته سازی سیستم پیوسته می باشد. گسسته سازی با استفاده از روش های مختلفی انجام می گیرد. یکی از آن روشها روش اویلر می باشد که پیاده سازی و حجم محاسبات کمتری نسبت به سایر روشها دارد. منتها اگر زمان نمونه برداری زیاد باشد، می تواند یک سیستم پیوسته پایدار را ناپایدار کند. واسط گرافیکیی که در این جلسه تولید شده، به مقایسه پاسخ گسسته شده بین دو روش دقیق و اویلر می پردازد. همینطور خطای RMS بین مقدار واقعی و هر یک از دو روش را هم نمایش می دهد.

پیش نمایش جلسه ششم:

جلسه هفتم: طراحی فیلتر کالمن گسسته برای یک سیستم پیوسته با استفاده از GUI

در این واسط گرافیکی می توانید برای یک سیستم پیوسته از هر مرتبه ای، یک فیلتر کالمن گسسته طراحی کنید و پاسخ واقعی، تخمین، بهره فیلتر کالمن و همچنین کواریانس خطای تخمین را مشاهده کنید. همینطور ماتریس کواریانس خطای حالت دائمی تخمین با استفاده از دو روش گریوال و ریکاتی و نیز خطای RMS بین مقدار واقعی و تخمین هم نمایش داده شده است.

پیش نمایش جلسه هفتم:

برای خرید کلیک کنید

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *