مقاله ژورنالی ELSEVIER سال ۲۰۰۲

Robust PID controller design via LMI approach

طراحی کنترل کننده PID مقاوم با رویکرد LMI

در مورد مقاله: در این مقاله ، روش LQR و کنترل کننده مقاوم و تاخیر در معادلات را به فرم نامعادله های ماتریسی خطی در آورده می شود. و این نامعادلات به صورت همزمان حل می شوند. از حل این نامعادله ها یک سه ناحیه بدست می آید. که با اشتراک گیری از سه ناحیه، ناحیه مطلوب بدست می آید. ضمن اینکه این مسئله براساس تحدب حل می شود. در نهایت روش مذکور بر روی دو سیستم واقعی شبیه سازی می شود. سیستم اول یک continuous stirred tank reactor  می باشد. که این روش روی آن پیاده شده است. و سیستم دوم یک     inverted cone tank می باشد.

در مورد شبیه سازی: شبیه سازی فقط بر روی سیستم اول انجام شده است. و به دلیل شباهت قسمت اول و دوم ، مثال دوم شبیه سازی نشده است. در مجموع برای مثال اول ۱۶ شکل وجود دارد که ده شکل آن عینا مثل مقاله شبیه سازی شده است. و برنامه شش شکل دیگر هم نوشته شده است. اما نتایج شباهت کاملی با مقاله ندارند.


۲۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر