حل عددی مسایل کنترل بهینه با شرایط مرزی

حل عددی مسایل کنترل بهینه با شرایط مرزی

بطور کلی روش حساب تغییرات به مساله غیر خطی با شرایط حدی در دو نقطه مجزا منتهی می شود که برای بدست آوردن قانون کنترل بهینه و یا حتی یک کنترل بهینه حلقه باز نمی تواند بصورت تحلیلی حل شود.

برای حل عددی مسایل کنترل بهینه با شرایط مرزی در دو نقطه مجزا  باید از روشهای عددی کمک گرفت. در این پست چهار روش عددی به منظور تعیین کنترلر بهینه و همچنین منحنی مسیرهای بهینه برای یک سیستم غیرخطی بکار گرفته می شود. این روشها عبارتند از:

  • سریعترین سقوط (Steepest Descent)
  • تغییر نهایتها (Variation of Extremals)
  • خطی کردن مجازی (Quasilinearization)
  • گرادیان تصویر (Projection Gradient)

این روش ها بعنوان مثال در کتاب کنترل بهینه کرک (kirk) در فصل ششم کتاب بیان شده اند. شما میتوانید کد متلب این چهار مثال را همراه با یک گزارش ورد از قسمت زیر دانلود بفرمایید


۴۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر