خرید
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش مقدماتی نرم افزار ترنسیس

خرید
۲۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش مقدماتی انسیس فلوئنت

خرید
۹۰,۰۰۰ تومان

آموزش نرم افزار ای ای اس

خرید
۳۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش انتقال حرارت در فلوئنت

شبیه سازی انتقال حرارت در انسیس فلوئنت ترتیب جلسات به صورت زیر است. پیش نمایش موارد مطرح شده موضوع ردیف ۴۶ دقیقه […]

خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش سی اف دی در ۱۴ جلسه – جلسه هفتم

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش پبشرفته ترنسیس

خرید
۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش پیشرفته ترنسیس: سیستمهای فوتوولتاییک (بخش دوم)

خرید
۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش پیشرفته ترنسیس: سیستمهای فوتوولتاییک (بخش اول)

خرید
۳۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش نرم افزار حل معادلات مهندسی غیر خطی (EES)

دانلود
رایگان

جلسه اول آموزش مقدماتی نرم افزار ترنسیس

خرید
۱۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش سی اف دی در ۱۴ جلسه – جلسه چهارم

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

0