ادامه مطلب
شبیه سازی مقاله ژورنال Neurocomputing سال ۲۰۱۶
23 سپتامبر 2017

شبیه سازی مقاله ژورنال Neurocomputing سال ۲۰۱۶

 Neural network-based adaptive tracking control of mobile robots in the presence of wheel slip and external disturbance force این مقاله به طور […]