ادامه مطلب
مقاله ژورنال ELSEVIER سال ۲۰۱۲
2 جولای 2016

مقاله ژورنال ELSEVIER سال ۲۰۱۲

Adaptive control of uncertain nonlinear systems using mixed backstepping and Lyapunov redesign techniques کنترل تطبیقی سیستم های غیرخطی نامعین با استفاده از […]