ادامه مطلب
مقاله ژورنال ELSEVIER سال ۲۰۱۲
12 تیر 1395

مقاله ژورنال ELSEVIER سال ۲۰۱۲

Adaptive control of uncertain nonlinear systems using mixed backstepping and Lyapunov redesign techniques کنترل تطبیقی سیستم های غیرخطی نامعین با استفاده از […]