ادامه مطلب
آموزش Fuzzy PID
13 ژوئن 2016

آموزش Fuzzy PID

روش فازی یکی از روش هاییه که با روش های تحلیلی زیادی تلفیق میشه. یکی از روش هایی که پایه تمام روش […]