کارگاه مقاله نویسی پیرامون مقالات ISI و علمی پژوهشی

همانطور که می دانید دانستن اصول مقاله نویسی برای دانشجویانی که برای تحصیل در مقاطع بالاتر اقدام می کنند، ضرورت دارد. در این مجموعه اموزشی در مدت زمان ۷ ساعت  ،اصول و مبانی تحقیق و مقاله نویسی حرفه ای  در سه فیلم اموزشی به طور کامل عنوان می گردد . در این اموزش به تمامی سوالات دانشجویان که در طول زمان مقاله نویسی، سابمیت مقاله، ریوایز مقاله و همچنین دریافت نتیجه نهایی پذیرش از سوی ژورنال ممکن است با آنها روبه رو شوند پاسخ داده می شود. انتظار می رود دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی با مطالعه این مجموعه آموزشی به حد مطلوبی از دانش مقاله نویسی دست یابند.

 محتویات بخش اول:

مدت زمان فیلم آموزشی: ۲ ساعت

فایل های همراه: فایل تصویری فیلم آموزشی ، پاورپوینت درس

کیفیت : ۷۲۰ P

فهرست سرفصل مطالب عنوان شده در بخش اول این مجموعه آموزشی، به قرار زیر می باشد:

بخش اول:

تعریف یک مقاله علمی چیست؟

هدف اصلی از نوشتن مقالات علمی چه باید باشد؟

انواع مختلف مقالات علمی چه هستند؟

Technical Note چیست؟

Research articles / paper: مقالات تحقیقی شامل چه نکاتی هستند؟

Full / Regular paper  :مقالات کامل شامل چه نکاتی هستند؟

Review paper :مقالات مروری شامل چه نکاتی هستند؟

Short/Rapid communication :مقالات کوتاه شامل چه نکاتی هستند؟

Letter to Editor : مقالات به ادیتور شامل چه نکاتی هستند؟

قبل از انتخاب موضوع برای مقاله نویسی چه اطلاعاتی باید داشته باشیم؟

جهت انتخاب موضوع برای پایان نامه و در نهایت مقاله نویسی چه الزاماتی باید در نظر گرفته شود؟

بعد از نتخاب موضوع و قبل از نوشتن مقاله چه اطلاعاتی باید داشته باشیم؟

بعد از نوشتن مقاله ، خواننده چه اطلاعاتی باید از ان کسب کند که نشان دهد مقاله علمی ما معتبر خواهد بود؟

چرا انتخاب موضوع مقاله نویسی از اهمیت برخوردار است؟

گوناگونی موضوعات مقاله نویسی چه هستند؟

آیا موضوعات استفاده شده در مقالات توسط دیگران باز هم قابل استفاده هستند؟

موضوعات استفاده شده در مقالات دیگران را چگونه به موضوعی جدید برای مقاله خود تبدیل کنیم؟

چگونه برای یک موضوع ایده پردازی نماییم و آن را برای استخراج یک مقاله توسعه دهیم؟

♦ آیا می توانیم از یک موضوع بیش از یک مقاله تهیه نماییم؟

 

محتویات بخش دوم:

مدت زمان فیلم آموزشی: ۲ ساعت

فایل های همراه: فایل تصویری فیلم آموزشی ، پاورپوینت درس

کیفیت : ۷۲۰ P

 

فهرست سرفصل مطالب عنوان شده در بخش دوم این مجموعه آموزشی، به قرار زیر می باشد:

بخش دوم:

♦ ساختار کلی یک مقاله چیست؟

♦ چکیده یک مقاله علمی باید شامل چه نکاتی باشد؟

♦ مقدمه یک مقاله علمی باید شامل چه نکاتی باشد؟

♦ روش ها و مواد یک مقاله علمی باید شامل چه نکاتی باشد؟

♦ بخش نتایج و تحلیل های یک مقاله علمی باید شامل چه نکاتی باشد؟

♦ بخش نتیجه گیری یک مقاله علمی باید شامل چه نکاتی باشد؟

♦ مرجع دهی در مقالات علمی چگونه باید انجام شود؟

♦ مراجع یک مقاله علمی باید چه ویژگی های مهمی داشته باشند؟

♦ چه تعداد مراجع در گونه های مختلف مقاله نویسی توصیه می شود؟

♦ سرقت ادبی یا Plagiarism چیست؟

♦ intentional- plagiarism چیست؟

♦ Unintentional –plagiarism چیست؟

♦ Self- plagiarism چیست؟

♦ Paraphrasing یا رفع سرقت ادبی چیست و چگونه انجام می شود؟

♦ عبارت iThenticate  موجود در صفحه اول اکثر ژورنال های معتبر نشانه چیست؟

♦ نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی علمی چه هستند؟

♦ نرم افزار غلط ‌یابی املایی و انشائی آنلاین Grammarly چه کاربردی دارد؟

♦ آیا کپی کردن از مقاله دیگران با هر میزانی سرقت ادبی محسوب می شود؟

♦ آیا اگر از ایده مقالات دیگران استفاده کنیم هم به معنای سرقت ادبی است؟

♦ موارد مربوط به کمیت یک مقاله تا چه حد از اهمیت برخوردار است؟

♦ چرا باید میزان خروجی ها ی یک مقاله در حد معقولی باشد؟

♦ ارجاع در چه مواردی الزام است؟

♦ تشکر و قدردانی در مقاله باید از چه کسانی انجام شود؟

♦ تفاوت مهم ژورنال های علمی در چیست و ملاک های انتخاب ژورنال مناسب چیست؟

♦ بررسی سرعت پاسخ دهی ژورنال های مورد نظر چگونه انجام می شود؟

♦ چگونه سردبیر را از با اهمیت بودن مقاله ارسالی خود اگاه نماییم؟

♦ چگونه داور مناسب برای مقاله خود معرفی کنیم؟

♦ کیفیت نگارش انگلیسی مقاله تا چه حد از اهمیت برخوردار است؟

 

محتویات بخش سوم:

مدت زمان فیلم آموزشی: ۲ ساعت ۵۲ دقیقه

فایل های همراه: فایل تصویری فیلم آموزشی ، پاورپوینت درس، فایل های word مورد نیاز

کیفیت : ۷۲۰ P

 

فهرست سرفصل مطالب عنوان شده در بخش سوم این مجموعه آموزشی، به قرار زیر می باشد:

بخش سوم:

♦ Paper چیست؟

♦ Manuscript چیست؟

♦ Draft چیست؟ چه تفاوت هایی بین این دو نوشته وجود دارد؟

♦ Template چیست؟ نحوه تهیه ان برای هر ژورنال به چه صورت است؟

♦ Final Version به چه نوشته ای گفته می شود؟

♦ Submit کردن در یک کنفرانس یا ژورنال به چه معناست؟

♦ Proceeding به چه معناست ؟

♦ Affiliation به چه معناست؟

♦ Author و Co-Author چه کسانی هستند؟

♦ Corresponding Author به چه معناست؟

♦ Extra page charge به چه معناست؟

♦ Aims and Scoop به چه معناست؟

♦ Submit کردن در یک ژورنال به چه معناست؟

♦ Guide for Author به چه معناست؟

♦ اصطلاحات فرایند ثبت و داوری مقاله چه هستند؟

♦ هیات تحریریه در هر ژورنال شامل چه کسانی می شود و وظیفه هر شخص چیست؟

♦ Editorial Board به چه معناست؟

♦ Editor-in-chief به چه کسی گفته می شود ؟

♦ Associate Editor به چه کسی گفته می شود ؟

♦ Reviewer به چه معناست و وظایف آن چیست؟

♦ انواع داوری یا Review برای مقالات ارسال شده به ژورنال ها به چه صورتی است؟

• Single blind review به چه معناست؟

• Double blind review به چه معناست؟

• Open reviewبه چه معناست؟

♦ Ethical Policies به چه معناست؟

♦ Withdraw کردن به چه معناست؟

• نحوه و شرایط کناره گیری یک مقاله از فرایند داوری توضیح داده می شود.

♦ Statues در فرایند داوری به چه معناست؟

♦ ردیابی مقاله ارسالی در سیستم سابمیت مجله در قسمت status به چه صورت است و مفاهیم ان به چه معناست؟

• (Manuscript submitted) به چه معناست؟

• Editor Invited به چه معناست؟

• With Editor به چه معناست؟

• Under Review به چه معناست؟

• Required Reviews Complete به چه معناست؟

• Decision in Process به چه معناست؟

♦ انواع پاسخ های داوران پس از داوری Manuscript به چه صورت است؟

• Minor Revision به چه معناست؟

• Major Revision به چه معناست؟

• Complete Reject به چه معناست؟

• Reject and Resubmit به چه معناست؟

♦ Cover Letter چیست؟

• نحوه نوشتن ان و اینکه شامل چه مواردی باید باشد با یک مثال نمونه به طور کامل توضیح داده می شود.

♦ Highlight Keys/ Highlight Research چیست؟

• نحوه نوشتن ان و اینکه شامل چه مواردی باید باشد با یک مثال نمونه به طور کامل توضیح داده می شود.

♦ Copy right letter چیست؟

• یک نمونه از آن و اینکه شامل چه مواردی است با یک مثال به طور کامل توضیح داده می شود.

♦ از سابمیت مقاله تا پذیرش یا ریجکت ان چه فرآیندی طی می شود؟

♦ مقایسه انواع پاسخ دهی به نظر داوران در مرحله ریوایز مقاله به چه صورت است؟

♦ آیا نویسنده مسئول قابل تغییر است؟

♦ گزارش Erratum و   Corrigendumچه هستند؟

♦ Conflict of Interest به چه معناست؟

♦ Change of Authorship به چه معناست؟

♦ Article Retraction   به چه معناست؟

♦ Proof چیست و چه تغییراتی را در این مرحله بر روی مقاله می توان انجام داد؟

♦ آیا تغییر اسامی در مرحله Revise امکان پذیر است؟

♦ تغییر اسامی بعد از پذیرش نهایی چگونه است؟

♦ جعل نتایج به چه معناست؟

• Data Fabrication چیست؟

• Data Falsification چیست؟

خرید

۴ comments

 1. با سلام
  لطفا فایل های ویدیویی خودتان را به فرمت mp4 تولید نمایید تا دردسر اجرای این فایل ها را نداشته باشیم.
  راهنمایی فرمایید چطور می توان این فایل های zxp را اجرا کرد.

  1. با سلام
   تمام فایل های اصلی به فرمت mp4 هستند اما در نهایت برای برخی تدابیر امنیتی به فرمت zxp تبدیل می شوند. لطفا جهت راهنمایی با پشتیبانی انلاین سایت تماس بگیرید تا مشکل شما برطرف شود.

 2. با سلام
  لطفا فایل های ویدیویی خودتان را به فرمت mp4 بگذارید تا سریعا بتوانیم استفاده نماییم.
  فایل های این ویدیو در قالب zip و با پسوند zxp می باشد. چطور این فایل ها اجرا می گردد.

  1. با سلام
   تمام فایل های اصلی به فرمت mp4 هستند اما در نهایت برای برخی تدابیر امنیتی به فرمت zxp تبدیل می شوند. لطفا جهت راهنمایی با پشتیبانی انلاین سایت تماس بگیرید تا مشکل شما برطرف شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *